Piet Smit Musiekbediening

Baie welkom by my amptelike webblad. Jy is vir my baie belangrik en dit is my voorreg om jou te aanvaar as 'n internet vriend - eerder as 'n naamlose besoeker. My uitsluitlike doel hier is om jou te bedien met die liefde van die Here Jesus. Daarvoor plaas ek gereeld opbouende Dagstukkies, Musiek en Videos - alles gratis.

Hierdie webblad is só ontwerp dat al my CD Produksies, Enkel-musieksnitte, Musiek-videos en Skilderye hier te koop is - maklik en direk aflaaibaar en teen uiters bekostigbare pryse.

Klik eenvoudig net op die "icon" prentjies hieronder.

Piet Smit - E-pos / Email :

Piet Smit - PayPal Account :

Piet Smit Music Ministry

Welcome to my official website. You are very important to me and it is my privilege to accept you as an internet friend - rather than a nameless visitor. My sole aim here is to serve you with the love of our Lord Jesus Christ. To that end I am placing regular, uplifting Devotionals, Music and Videos - all for free.

This website is designed so that all my CD productions, Single music tracks, Music videos and Paintings are for sale here - easily and directly downloadable and at really affordable prices.

Simply click on the icons below.

Piet Smit - Bankbesonderhede vir donasies

CAPITEC

MR PJT Smit

Rek# 1675957485

Gekoppelde Selfoonnommer : 082 579 2759

Capitec SWIFT CODE : C A B L Z A J J

Capitec Branch Number for EFT : 470 010

My adres : 510 Mulberry Street - Moreleta Park - Pretoria - RSA

Koop 'n vol CD

Image

Koop MP3 Enkelsnitte

Image

Bestel 'n Skildery

Image

Gallery van Kunswerke

Image

Search

WOORDELIKS :

Daaglikse rigtingwysers vir jou lewensreis, uit God se Woord

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

My hart op my mou : 'n Persoonlike kommentaar op gebeure en dinge

In Koos Doep se SPLINTERRUIT, hoor ek die volgende waarhede :

As ek na die wêreld kyk, is dit asof ek deur 'n gekraakte ruit kyk. Die krake in die glas verwring die beelde van die mense daarbuite só, dat hulle vir my na verwronge en skewe beelde lyk. Maar dan besef ek : Hierdie skewe beelde dra, sonder dat ek dit besef, ook iets van my. Dit wys my eie realiteit want ek is ook maar net 'n verwronge, gebreekte, sondige mens.

Maar - ons wat die Here ken het 'n voordeel. Ons kan in die stormwind van ons omstandighede die Here se stem hoor as dit oor die kranse dreun. Dié wat Hom nié ken nie, kyk na hulle omstandighede, sien 'n lewensbedreiging in die storm en in die weerligstrale om hulle - en vlug dan daarvoor.

Ons wat die Here ken, sien die weerligstrale net as "krake in die nag" waardeur ons die Here se helder, reddende lig kan sien. Ons gebruik die struikelblokke wat die vyand vir ons stel -  die doringtakke in ons pad - om teen op te klim om hoër hoogtes te bereik. Want ons weet : Op die berg se ruwe rug, is more ver - maar reeds in sig. Dit is nou nog donker om ons. Maar oor die silhoeët van die berge in ons pad, sien ons reeds die uitkoms wat die Here gaan bring - in die stadig opkomende son.

Kind van die Here : Bly vashou ! Daar is hoop. Jesus is op pad.

This website is protected by copyright and trademark laws under R.S.A and International law.
All Rights Reserved | Piet Smit - Site Designed & Maintained by CybrDNA.CO.ZA
Contact Detail: +27 (0)82 579 2759 | Email us: