Piet Smit Musiekbediening

Baie welkom by my amptelike webblad. Jy is vir my baie belangrik en dit is my voorreg om jou te aanvaar as 'n internet vriend - eerder as 'n naamlose besoeker. My uitsluitlike doel hier is om jou te bedien met die liefde van die Here Jesus. Daarvoor plaas ek gereeld opbouende Dagstukkies, Musiek en Videos - alles gratis.

Hierdie webblad is só ontwerp dat al my CD Produksies, Enkel-musieksnitte, Musiek-videos en Skilderye hier te koop is - maklik en direk aflaaibaar en teen uiters bekostigbare pryse.

Klik eenvoudig net op die "icon" prentjies hieronder.

Piet Smit - E-pos / Email :

Piet Smit - PayPal Account :

Piet Smit Music Ministry

Welcome to my official website. You are very important to me and it is my privilege to accept you as an internet friend - rather than a nameless visitor. My sole aim here is to serve you with the love of our Lord Jesus Christ. To that end I am placing regular, uplifting Devotionals, Music and Videos - all for free.

This website is designed so that all my CD productions, Single music tracks, Music videos and Paintings are for sale here - easily and directly downloadable and at really affordable prices.

Simply click on the icons below.

Piet Smit - Bankbesonderhede vir donasies

CAPITEC

MR PJT Smit

Rek# 1675957485

Gekoppelde Selfoonnommer : 082 579 2759

Koop 'n vol CD

Image

Koop MP3 Enkelsnitte

Image

Bestel 'n Skildery

Image

Gallery van Kunswerke

Image

Search

WOORDELIKS :

Daaglikse rigtingwysers vir jou lewensreis, uit God se Woord

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

My hart op my mou : 'n Persoonlike kommentaar op gebeure en dinge

Ek glo daar is bitter min mense in ons land wat nie nou al goed keelvol is vir Corona en Covid nie. Ek is verseker keelvol daarvoor en ek voel die inperking moet nou end kry.

As kind van die Here is ek egter verplig om vir jou - ook 'n kind van die Here - moed in te praat, 'n toepaslike Bybelversie te kwoteer en weer daarop te wys dat alles ten goede sal meewerk vir hulle wat Hom liefhet en volgens Sy besluit geroep is.

En ek doen dit. Maar ...

As jy soos ék voel, wil ek net vir jou sê dat dit nóú die regte tyd is om te bly kies om die regte ding te doen. Ons mag nie oordeel nie. Ons moet bid vir ons vyande en vir mekaar. Ons moet in liefde optree teenoor alle mense. Ons moet vergewe - al dink ons die reëls en wette wat die regering maak is onoordeelkundig en dalk selfs selfsugtig. Ons moet gehoorsaam wees aan die reëls wat oor ons gestel is. Ons moet bly doen wat reg is.

Dit beteken prakties dat ons nie nou dat drank weer beskikbaar is, moet begin om skelm bymekaar te kuier nie. Of ophou om ons maskers te dra nie. Of ophou om higiëne en sosiale afstand te handhaaf nie. (Al voel dit vir ons hóé sinneloos.)

Ons is immers die enigste verteenwoordigers wat God op aarde het. As óns nie die goeie voorbeeld stel nie, gaan niemand anders dit doen nie. Iemand het eenmaal gesê : IT IS NEVER WRONG TO ALWAYS DO THE RIGHT THING

This website is protected by copyright and trademark laws under R.S.A and International law.
All Rights Reserved | Piet Smit - Site Designed & Maintained by CybrDNA.CO.ZA
Contact Detail: +27 (0)82 579 2759 | Email us: