Piet Smit Musiekbediening

Baie welkom by my amptelike webblad. Jy is vir my baie belangrik en dit is my voorreg om jou te aanvaar as 'n internet vriend - eerder as 'n naamlose besoeker. My uitsluitlike doel hier is om jou te bedien met die liefde van die Here Jesus. Daarvoor plaas ek gereeld opbouende Dagstukkies, Musiek en Videos - alles gratis.

Hierdie webblad is só ontwerp dat al my CD Produksies, Enkel-musieksnitte, Musiek-videos en Skilderye hier te koop is - maklik en direk aflaaibaar en teen uiters bekostigbare pryse.

Klik eenvoudig net op die "icon" prentjies hieronder.

Piet Smit - E-pos / Email :

Piet Smit - PayPal Account :

Piet Smit Music Ministry

Welcome to my official website. You are very important to me and it is my privilege to accept you as an internet friend - rather than a nameless visitor. My sole aim here is to serve you with the love of our Lord Jesus Christ. To that end I am placing regular, uplifting Devotionals, Music and Videos - all for free.

This website is designed so that all my CD productions, Single music tracks, Music videos and Paintings are for sale here - easily and directly downloadable and at really affordable prices.

Simply click on the icons below.

Piet Smit - Bankbesonderhede vir donasies

CAPITEC

MR PJT Smit

Rek# 1675957485

Gekoppelde Selfoonnommer : 082 579 2759

Capitec SWIFT CODE : C A B L Z A J J

Capitec Branch Number for EFT : 470 010

My adres : 510 Mulberry Street - Moreleta Park - Pretoria - RSA

Koop & Download 'n vol CD

Image

PLAKKATE - Aflaaibaar

Image

Aanlyn-konserte

Image

Gallery van Kunswerke

Image

Search

WOORDELIKS :

Daaglikse rigtingwysers vir jou lewensreis, uit God se Woord

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Gedagte vir die week :

'n Bemoediging uit Klaagliedere - vir almal wat swaarkry as gevolg van die effek van die Corona virus en die Grendeltyd :

Klaagliedere 3 : 19 tot 24 (Boodskap vertaling)

Ek word bitter wanneer ek aan my pyn en hartseer dink. My hart krimp inmekaar wanneer ek so oor alles dink. Maar daar is een ding wat my weer hoop laat kry : Die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Hy bly getrou. Sy liefde het ons gespaar. Hy het gekeer dat ons heeltemal uitgewis is. 'n Mens kan altyd op U vertrou. Elke oggend is U maar weer daar. Ek sê vir myself : Ek vertrou die Here want Hy gee vir my lewe.

This website is protected by copyright and trademark laws under R.S.A and International law.
All Rights Reserved | Piet Smit - Site Designed & Maintained by CybrDNA.CO.ZA
Contact Detail: +27 (0)82 579 2759 | Email us: