Ik ben altijd hier bij jou

Ik weet jij bent verstoten - Ik weet jij voelt je alleen
Er is geen licht in jouw donkerheid. Het is of de wereld op jou leunt
Maar al ben je ook nog zo eenzaam - moet je alleen onthouden
Maakt niet uit hoe groot jouw zonde is
Ik ben altijd hier bij jou

Als ik klop moet jij alleen maar open doen - Dat is alles wat ik je vraag
Als jij mij in jouw hart zal toelaten, zal ik jouw last helpen dragen
En als het voelt of ik te ver weg ben - moet jij alleen onthouden
Maakt niet uit hoe ver je dwaalt kind
Ik ben altijd hier bij jou

         De omvang van mijn liefde heb ik reeds aan jou bewezen
         Met mijn lijden en mijn sterven in jouw plaats aan het kruis
         Onthoud ook mijn belofte dat mijn Geest bij jou zal blijven
         Tot ik terugkom op de wolken en jou veilig houd bij mij

Maar ga nu uit en werk voor mij - Draag het kruis in mijn naam
Waar je ook al heen mag gaan - Ik ga overal samen
En al is jouw weg soms moeilijk - moet jij altijd alleen onthouden
Maakt niet uit hoe vaak je struikelt - Ik ben altijd hier bij jou
Maakt niet uit hoe vaak je struikelt - Ik ben altijd hier bij jou
Ik ben altijd hier bij jou
Ik ben altijd hier bij jou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn eerste liefde

         Precies zoals in de eerste dagen

         Weer alleen geloven zonder al die vragen
         Ik wil weer dicht bij Jezus zijn

Zoveel dagen gingen voorbij - kostbare tijd verbrand in vuur tot as
Zoveel keren weer achterom gezien

Naar het verleden dat zo makkelijk leek
Naar hoe mijn leven vroeger was
En elke keer maar weer de vragen:

Is deze nieuwe weg ooit echt zinvol?
Zo moeilijk als ik tegenstand kreeg

Zoveel keren weer met God gestreden
Ik wil zo graag opnieuw beginnen


         Ik wil weer terug naar mijn eerste liefde
         Toen ik nog in geloof kon staan
         Ik wil weer leven zoals in de eerste dagen

         Zomaar alleen geloven zonder al die vragen
         Wil weer naar Jezus gaan
         Ik ga terug naar mijn eerste liefde
         Toen ik vertrouwde zonder vrees
         Ik wil weer geloven Hij houdt echt van mij

         En daarom dankbaar bij zijn voeten blijven
         Wil weer dicht bij Jezus zijn

Zoveel jaren liggen nog voor ons

Een tijd van leven nog om Hem getrouw te dienen
Zoveel mensen die de moed verloren

Die het antwoord nog van ons moet horen
Die het Licht nog moeten zien
En al komen er zoveel vragen:

Wat houdt de toekomst dan toch voor mij in?
Hoe zal ik mijn koers bepalen?

En zal ik ooit de eindstreep halen?
Ga ik toch weer opnieuw beginnen

 

 

Woorden

Hoe eenvoudig zijn de letters in de woorden van onze taal
Hoe zinloos soms de inhoud die we uit onze woorden halen
Hoe gering schatten we de woorden in de zinnen die we spreken
Terwijl God alleen door Zijn woorden de schepping deed ontstaan


         Woorden breken - woorden bouwen - brengen liefde maar ook haat
         Woorden geven - woorden nemen - want spijt komt altijd later
         Woorden goed met zout bestrooid maken gebroken mensen gezond
         Want de macht over dood en leven ligt in de woorden van jouw mond

Hoe klein is het vonkje, dat n heel bos laten branden
Hoe weinig is slechts een korreltje tegen het zand van de hele zee
Hoe onbenullig het roertje dat een heel schip kan draaien
Het is hoe Jezus slechts door woorden het hemelse zaad kon zaaien


         Woorden schenken - woorden vullen - brengen vervloeking maar ook zegen
         Woorden
ontdoen - woorden zaaien - een goed woord kan moed geven         
         Woorden goed met zout bestrooid maken gebroken mensen gezond
         Want de macht over dood en leven ligt in de woorden van jouw mond

                  Luister goed naar Gods woorden met jouw hart en door jouw geest
                  En spreekt dan zelf het leven - jouw woorden kunnen genezen

         Woorden breken - woorden bouwen - brengen liefde maar ook haat
         Woorden geven - woorden nemen - want spijt komt altijd later
         Woorden goed met zout bestrooid maken gebrokenen gezond
         Want de macht over dood en leven ligt in de woorden van jouw mond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs een stoffige weg

Om te zien waar de sporen lopen die in het verleden zijn uitgesleten
Om te voelen waar beelden uit die tijd met oude beitels zijn uitgehakt
Voor de warme gloed van vrede in het vuur van heel lang terug
Voor de stilte van de vlakte z'n stilste sterrenlicht uur

         Daarom neigt mijn ziel naar gisteren - naar n morgen zonder angst
         Daarom lopen mijn zwerversvoeten rustig de stoffige weg langs

Om te leren wat de wijsheid van vroeger mij kan leren
Om te geven van eigen waarden en van de liefde van mijn Heer
Voor het knusse gevoel als vrienden zachtjes jouw aan hart komen
Voor de late nachtelijke verhalen van deze lang vergeten weg

         Daarom zoek ik zo in gisteren n nieuwe morgen zonder angst
         Daarom trappelen mijn paard z'n hoeven rustig de stoffige weg langs

                  O, ik ken mijn God zn vrede - waar de weg mij ook al leidt
                  Want het kompas van Zijn liefde, geeft voor mijn de richting aan

         Daarom verzwakt al mijn verdriet - Is mijn morgen zonder angst
         Want ik weet, Hij loopt hier naast mij, rustig de stoffige weg langs
         Ja, ik weet, Hij loopt hier naast mij ... veilig de stoffige weg langs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de God van Josafat jouw pakt

         Looft de Here - de God van Juda - Zijn liefde heeft geen einde
         Looft de Here - de God van Juda - Zijn liefde heeft geen einde
         Looft de Here - de God van Juda - Zijn liefde heeft geen einde

Toen Josafat hoorde, dat de Edomieten kwamen, was hij echt heel bang
Maar hij vertrouwde de Here en liet het volk knielen in gebed met n lofgezang
Toen zei de profeet: Trek maar op - Edom is in jullie hand
Sta alleen maar en zie wat God gaat doen, want de Here is aan jullie kant

         En als de God van Josafat jou grijpt

         Kunt je de nederlaag niet vermijden
         Want toen de God van Josafat hen greep

         Bleef niet een van hen over
         Ja, als de God van Josafat je grijpt

         Kun je niet anders dan verliezen
         Want toen de God van Josafat hen greep

         Was daar mooi niets meer van hen over

Josafat en Juda liepen in een rij naar de woestijn, met de zangers voorop
Maar bij het Lofdal was het erg stil, want Edom had reeds verloren
Drie dagen lang hebben ze hard gewerkt om de schatten bij elkaar te krijgen
Juda heeft de lof van de Here bezongen en Josafat bleef in vrede

         Als de God van Josafat jou aanneemt

         Kun je niet anders dan winnen
         Als de God van Josafat jou aanneemt

         Zul je het einde van jouw schatten niet kennen
         Als de God van Josafat jou aanneemt

         Zullen jouw vijanden gaan beven
         Als de God van Josafat jou aanneemt

         Zul je voor altijd in vrede kunnen leven

 

 

 

 

 

 

Houd vast aan jouw droom

Ieder mens heeft wel een droom, die gericht is op n doel n levensideaal
Naar een plaats waar je wilt zijn of iets wat je wilt doen

Jouw hart z'n morgenster
Maar als het leven eerst zn eisen stelt, dag voor dag
Worden dromen moeilijk om te halen
Dan wordt de weg die jij wilt gaan n spookbeeld in jouw hoofd

n schijnsel onbereikbaar ver
         Houd vast aan jouw droom - bind je hart aan wat je gelooft
         Als je de goede richting houdt en alleen Zijn Woord vertrouwt

         Zul je zien, het wordt precies zo
         God geeft je een droom - laat je op arendsvleugels zweven
         Als je op Jezus kunt blijven wachten en blijft geloven in Zijn kracht

         Dan zal Hij jouw droom tot leven laten komen

Ieder van ons heeft tch een plaats die God voor jou heeft bedoeld

De weg die jij moet gaan
Alleen iets wat jij moet doen of iets wat jij moet worden

Jouw ware scheppingsdoel
Maar als de wereld begint te draaien en zorgen jouw tijd verdoen
Worden toekomstdromen van glans ontdaan

Dan worden de dingen die je doet leeg en zinloos

Laten ze je koud en doelloos voelen
         Houd vast aan jouw droom - bind je hart aan wat je gelooft
         Als je de goede richting houdt en alleen zijn Woord vertrouwt
         Dan wordt alles precies zo
         God geeft je een droom - laat je op arendsvleugels zweven
         Als je op Jezus kunt blijven wachten en blijft geloven in Zijn kracht

         Dan zal hij jouw droom tot leven laten komen

         Houd vast aan jouw droom - bind je hart aan wat je weet
         Als jij het doel blijft zien en God getrouw blijft dienen
         Zal Hij jouw droom nooit vergeten
         God geeft jou een droom - laat je op arendsvleugels zweven
         Als jij de ogen op Jezus houdt gericht en Zijn Geest blijft in jou

         Zul je jouw dromen kunnen laten leven
         Als jij de ogen op Jezus houdt gericht en Zijn Geest blijft in jou

         Zul je jouw dromen kunnen laten leven

Jezus z'n mensen

Jezus z'n mensen willen iedere dag meer op Jezus lijken
Jezus z'n mensen begrijpen de taal van het Koninkrijk
Jezus z'n mensen dienen andere mensen zoals Jezus doet
Want door zijn kruis heeft Jezus zijn mensen met Hem verzoend

         Hij nodigt je uit samen met Hem

         Jij wordt de bruid - Hij de bruidegom
         Kom zit aan bij het ​​bruiloftsmaal
         Want Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen

Jezus z'n mensen willen het zout en het licht voor de aarde zijn
Jezus z'n mensen zijn de levende brieven die de wereld leest
Jezus z'n mensen dragen andere mensen, want geloof is sterk
Jezus z'n mensen begrijpen hoe een leven van liefde werkt

         Hij nodigt je uit samen met Hem

         Jij wordt de bruid - Hij de bruidegom
         Kom zit aan bij het ​​bruiloftsmaal
         Want Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen

Als je je alleen voelt - zullen Jezus z'n mensen je hart begrijpen
Jij kunt met de vragen en harteleed - naar hen toe gaan
Jezus z'n mensen zullen je troosten als je huilt
Daar kun je het harteleed voor een kleed van lof omruilen

         Hij nodigt je uit samen met Hem

         Jij wordt de bruid - Hij de bruidegom
         Kom zit aan bij het ​​bruiloftsmaal
         Want Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen
         Ja Jezus heeft Zijn mensen beloofd Hij komt hen halen

 

 

 

 

 

 

 

Helen in mijn lof

O donkerheid hier binnen - O zwart dat mij verzwelgt
Ik ruik jou, dood - Ik proef jouw bittere wijn
Loodzwaar hangen jouw boeien - Ik voel jouw martelpijn
Hoe lang al waren mijn gebeden om jouw verstikking teniet te doen

         Ongecontroleerd walgt mijn woede
         Onrecht brandt met vuur van bittere dorst
         Kwaad ontstoken - vereist vergelding
         Haat z'n vuisten
beuken de wraak hier in mijn borst
                  Here - Hoe kon U voor mij
                  Die z moeilijk kan vergeven - de kruisdood lijden?

O stilte-nacht van eenzaam - Verlangen: Mijn levensloop
Ik leef jouw pijn - ik omarm mijn tekort
Verdriet wordt mijn adem - zoals leed mijn hartslag wordt
Hoe lang zullen mijn gedachten, mijn hart, nog aan jou vastzitten

         Onbevangen looft mijn leven
         Vreugde bruist - met helende bruisende wijn
         Hoop herstelt - ik kies het leven
         Vrede schijnt weer - de donkere wolken zijn verdwenen
                  Here - U heeft toch voor mij
                  Die graag in lof wil leven - een plaats bereid.

                  Ja Here - Al raakt het ook nog zo woest
                  Ik kan elke keer weer helen - in mijn lof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bent niet alleen

Ik hoor jouw pijn in een holle lach
Je vingers beven wanneer je iets aanraakt
Het vuur brandt - je hart schrijnt
Zoveel dingen die je zo nodig hebt

         Ik weet dat in jouw donkerste uur
         Wanhoop jouw hart in steen kan veranderen
         Ik ben er altijd - ik woon in je
         Geloof alleen maar - je bent niet alleen

Ogen die huilen terwijl lippen glimlachen
Achter het masker bent U bij ons om te dragen
Ik zie jouw vraag zonder een antwoord:
Jij reikt naar mij uit - maar het lijkt alsof Ik er niet ben

         Ik weet dat in jouw donkerste uur
         Wanhoop jouw hart in steen kan veranderen
         Ik ben er altijd - ik woon in je
         Geloof alleen maar - je bent niet alleen

         Mijn kind Ik weet dat jij verlangend bent
         Voor mij om je te omarmen als mijn eigene
         Ik zeg je nu : Ik hou echt van jou
         Geloof alleen maar - je bent niet alleen
         Ik gaf mijn leven opdat je van Mij kan zijn
         Geloof alleen maar - je bent niet alleen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rietkind

Uit een mandje tussen het riet naar een heerser z'n paleis
Stapt de koningszoon - de moordenaar, achter schapen in het zand
Uit de vlammen van een braambos het bevel dat duidelijk aangeeft
Jij moet terug gaan naar mijn kinderen. Leid mijn volk uit dit land
         Was dit hem reeds of zou er ooit n grotere leider komen
         Als het rietkind met de moeizame stem

         Degene die het volk zou meenemen achter hem aan
         n Man die God heeft geboden om Zijn eigen volk te leiden
         En uit de wanhoop van het diensthuis Zijn kinderen te bevrijden

Uit de straf van Gods tekenen - met Vuur en Wolk als kracht
Trekt het volk uit zware verdrukking door de zee op het droge
Zingend, dansend de woestijn in - naar waar melk en honing wachten
De Wet in steen vereeuwigd draagt het woord uit Gods mond
         Was dit hem reeds of zou er ooit n grotere leider komen
         Als het Rietkind met de moeizame stem

         Degene die het volk zou meenemen achter hem aan

         n Man die God heeft geboden om Zijn eigen volk te leiden

         En uit de wanhoop van het diensthuis Zijn kinderen te bevrijden

                  Veertig jaren in de woestijn hebben weinigen begrepen
                  Dat alleen zij die blijven geloven in God door de Jordaan zouden gaan

Ja, daar zou voorwaar een groter Iemand als Mozes eendaags komen
Het Jezuskind uit Bethlehem. Die Ene, de hele wereld buigt voor Hem
Gods Zoon, die Hij geofferd heeft om voor zijn eigen volk te lijden
En uit de zonde van het diensthuis Zijn kinderen te bevrijden

Ja de grotere Een als Mozes is waarlijk toen gekomen
De Man aan het kruishout uit Nazareth

Degene die de wereld meeneemt achter Hem aan
Gods Zoon, die Hij geofferd heeft om ons van zonde te bevrijden

En ieder door zijn (eigen) Jordaan naar Kanan toe te leiden

 

 

 

Aan de andere kant

Nog n moeder staart verloren - er is niets meer om te eten
Als het kind op haar rug van honger huilt
Vroeg al staat ​​een man te bedelen in de straat
Nog n leven voor een aalmoes te verruilen

         Nog n voetbalteam wordt ergens voor een miljard verkocht
         Fortuinen worden in Hollywood betaald
         Ontelbare miljoenen om een mobiele telefoon op de markt te brengen
         En de kinderen uit de krottenwijk hebben niets

                  Maar - aan de andere kant is Jezus juist voor deze pijn gekomen
                  Om de wereld van het onrecht te bevrijden
                  Aan de andere kant van zonde, verdriet, leed en pijn
                  Is Gods Zoon hier tussen ons komen wonen

Nu na zoveel jaren - steeds de vragen in mijn hoofd
Nog n dag van geloven zonder zien gaat voorbij
Steeds de noodkreet uit de donkerheid van de wereld om me heen
Wanneer zijn wij dan op een dag bevrijd?

         Nog een gokprijs wordt ergens op de TV uitgeloot
         Fortuinen alleen om in een recordboek te komen
         Ontelbare miljoenen voor n kuur tegen overgewicht
         Maar de kinderen uit de krottenwijk blijven niets bezitten

         Aan de andere kant van zonde, verdriet, leed en pijn
         Is Gods Zoon hier tussen ons komen wonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 28                                      * Leon Smit

Ik roep tot U Heer mijn Rots
Moet toch niet doof zijn voor mij
Hoor mijn smeekbede als ik U vraag om hulp
Mijn handen uitgestrekt in gebed tot Uw troon

         U komt toe alle lof alle eer

         Want U heeft mijn smeekstem gehoord
         U komt toe alle lof alle eer

         Want U heeft mijn smeekstem gehoord

         U heeft mij niet laten verslaan
         U heeft mij niet laten vergaan

U bent mijn sterkte mijn bescherming

n Veilig Vesting op wie ik vertrouw
U bent mijn sterkte mijn bescherming

n Veilig Vesting op wie ik vertrouw
U zorgt altijd voor mij

Ja, U zorgt altijd voor mij

Red Uw volk Heer, dat van U is

Wees onze Herder en zegen ons
Red Uw volk Heer, dat van U is

Wees onze Herder en zegen ons
En zorg ook altijd voor ons - zorg ook altijd voor ons

U bent mijn sterkte mijn bescherming

Een Veilig Vesting op wie ik vertrouw
U bent mijn sterkte mijn bescherming

Een Veilig Vesting op wie ik vertrouw

En u zorgt altijd voor ons
U zorgt altijd voor mij
U zorgt altijd voor mij

 

 

 

Man van Ur

Duidelijk was het woord dat God bevolen had - een bevel om uit te trekken uit Ur
Om alles daar te laten en toen je opstond

Hoe kon je weten waar je heen moest gaan
Je hebt jouw rijkdom en je stand geruild voor tenten in het zand

In een land met vreemde wegen

  Kon je dan door het geloof zien, dat God zou doen wat Hij beloofd heeft
  Dat Hij door jaren heen je zou leiden en leren en je zelf het land zou geven
  Zoals de sterren aan de hemel en zoals het zand van de zee
  Zo heeft God door jou aan ons Zijn heilsverbond gegeven

Duidelijk was het woord dat God heeft gegeven - een beloofd nageslacht n kind
Degene die jou zou volgen en toen hij er was

Hoe kon je weten waar hij heen moest gaan
Zijn eigen brandhout moest hij dragen ​​toen God zijn leven van je vroeg

Op jouw altaar van geloof

  Kon jij dan door het geloof hebben geweten dat God daar in n ram zou voorzien
  Dat Hij jouw nageslacht zou zegenen en bouwen

  Door jouw zoon met jou als hoofd
  Zoals de sterren aan de hemel en zoals het zand van de zee
  Zo heeft God door jou aan ons Zijn heilsverbond gegeven

Vreugde was het woord dat God gebracht heeft - de belofte in de kribbe, n Kind
Degene die zou verlossen en toen Hij opgegroeid was

Hoe konden wij weten waar hij heen moest gaan
Zijn eigen kruis moest Hij dragen ​​toen God zijn leven van Hem vroeg

Om de losprijs te betalen

  Kon jij dan door het geloof voorspellen, dat God n Lam daarvoor zou voorzien
  Dat Hij zou toestaan ​​dat zijn Zoon zou sterven om de overwinning te behalen
  We zijn de sterren aan de hemel - je bent het zand van de zee
  Door jou heeft God ons in Hem Zijn heilsverbond gegeven

  We zijn de sterren aan de hemel - jij bent het zand van de zee
  Door jou heeft God Zijn kinderschaar Zijn heilsverbond gegeven

 

In waarheid en in geest

Eer aan God in de hoogste hemelen
Eer aan de Koning de Schepper-Heer
Eloim - ook onze Abba Vader
Liefde die eeuwig over ons regeert

         Looft nu de Heer, o, al wat leeft
         Hij die is - en die was - en die weer zal komen
         Kniel voor Hem en aanbid de Heer
         In waarheid en in geest

Eer Immanuel onze Verlosser
Jezus het Woord dat naar ons toekwam
Lam van God - ook ons Kruishout-offer
Hij komt weer met Zijn loon bij zich

         Looft nu de Heer, o, al wat leeft
         Hij die is - en die was - en die weer zal komen
         Kniel voor Hem en aanbid de Heer
         In waarheid en in geest

Eer de Geest die ons leidt in waarheid
Trooster, die altijd bij ons zal blijven
Stem die vrede in harten fluistert
Adem van liefde hier binnen in mij

         Looft nu de Heer, o, al wat leeft
         Hij die is - en die was - en die weer zal komen
         Kniel voor Hem en aanbid de Heer
         In waarheid en in geest

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelen in geloof

Hij was maar een gewone man
Sprekend met gewone mensen
Over een buitengewone God boven in de hemel
Hij sprak over een gewone man
Die kwam om te leven onder gewone mensen
Buitengewone dingen verrichtend door de liefde van zijn Vader

         Hij liep door het geloof en niet door aanschouwen
         Hij leerde lief te hebben en te wandelen in het licht
         Het Woord verspreidende door het land
         Vasthoudend in geloof - aan s Vaders hand

Hij riep gewone mannen
Allen levende hun gewone levens
Tot een buitengewoon leven in Vaders genade
Volgende een gewone Man
Lopende in Zijn gewone voetsporen
Naar een buitengewone prachtige hemelse plaats

         Wandelen in het geloof en niet door aanschouwen
         Leren om lief te hebben en te wandelen in het licht
         Het Woord verspreidend door het land
         Vasthoudend in geloof - aan s Vaders hand